Домашняя работа

Святая святых -обозначать главную комнату храма

божие милостью- праве на какую-то привилегию.

Нет пророка в своем отечестве- не умеют ценить заслуги близких родственников

золотой телец- Всесильная власть денег.

Манна небесная -Значение Блага, полученные ни за что.

Homework

Cultures around the world/ choose one village, city or country and write about its culture.

Every country has it’s on culture, which everyone can enjoy.I have chosen to write aboute the culture of Gyumri.When there are much bigger and more interesting cities out there, you might wondering why i chose Gyumri. I have chosen Gyumri because it has given us meny famous people like Mher Mkrtchyan,Yuri Vardanyan,Avetiq Isahakyan,Hovhanes Shiraz. 90% of Armenian films have been shot in Gyumri. Gyumri is very developed now, it has beautiful scenery, museums, streets and I am happy about that beauty, as Gyumri is our 2 capitals.I have been in Gyumri for the past 2 days and the most interesting place for me was the yard and balcony of “Our childhood tango”, they filmed in separate places, so I set it aside.When I got there, I was in the Soviet Union with thoughts, and I was back with thoughts.It was a lot of fun, in the course of these 2 days I realized that what you are given is not to complain but to enjoy.

Ծխելու դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընդառաջ հանդիպման-քննարկման նախագիծ են իրականացնում Քոլեջի «Նախադպրոցական կրթության» և «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության ուսանողները Նախագծի համակարգումը՝ Քրիստինե Սահակյանցի Համագործակցային նախագիծ Նախագիծն իրականացվում է Արաբկիր բժշկական կենտրոնի դեռահասների առողջության կենտրոնի բժիշկներ Եվա Մովսիսյանի, Մարիա Մելկումովայի մասնակցութամբ Անցկացման վայրը՝ Քոլեջ Օրը՝ նոյեմբերի 14 Ժամը՝ 11:00 Նպատակը՝ Ծխելու դեմ պայքար Առողջության մասին տեղեկության փոխանցում Առողջ ապրելակերպի կարևորում, դրական վարքագծի ձևավորում Մասնակիցներ՝ Քոլեջի ուսանողներ, Ավագ դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ Վերժինե Կագարյան Սիլվա Ալոյան Անի Պետրոսյան Քնարա Գրիգորյան Ալինա Դավթյան Մարիաննա Շահբազյան Նարինե Մակարյան Լիանա Մելիքսեթյան Լիլիթ Թևոսյան Նինել Աղանյան Ռուզաննա Մարգարյան Միլենա Սարգսյան Քայլեր հետազաոտական փուլ. համացանցից նյութերի հավաքագրում ուսումնասիրություն ուսումնական նյութերի պատրաստում Տեսաֆիլմ Քոլոջի 5 տարեկանների մասնակցությամբ հարցազրույց, ռադիոնյութ հյուրասիրության պատրաստություն. թեյախմություն դդմանուշով պրեզենտացիա

Էլեկտրական լարում, վոլտաչափ

Էլեկտրական հոսանքը լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժում է, որն առաջանում է, երբ էլեկտրական դաշտի կողմից նրանց վրա ուժ է ազդում և հետևաբար աշխատանք է կատարվում: Հոսանքի աշխատանքը համեմատական է տեղափոխված լիցքի քանակին՝ q -ին, հետևաբար նրա հարաբերությունը այդ լիցք քանակին հաստատուն մեծություն է և կարող է բնութագրել էլեկտրական դաշտը հաղորդչի ներսում: Այդ ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է լարում և նշանակվում է U տառով:Լարումը ցույց է տալիս տվյալ տեղամասով 1Կլ լիցք անցնելիս էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը:

Լարումը սկալյար ֆիզիկական մեծություն է, որը հավասար է դաշտի կատարած աշխատանքի հարաբերությանը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին: U=A/q Էլեկտրական լարման միավորը կոչվում է վոլտ (Վ) հոսանքի առաջին աղբյուր ստեղծող Ա. Վոլտայի պատվին:

-1731122369_w472h598.png

1Վ այն լարումն է, որի դեպքում շղթայի տեղամասով 1Կլ լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է 1Ջ աշխատանք:Լարումը չափող սարքը կոչվում է վոլտաչափ:

Домашняя работа

БЛУДНЫЙ СЫН. Шутл. 1. Человек беспутный, нравственно нестойкий. 2. О человеке, раскаявшемся в прегрешениях, заблуждениях и т.п. и вернувшемся на путь истинный.По названию библейского эпизода: «Притча о блудном сыне».

Այս ֆռազիալագիզմը նշանակում է, որ մարդը լինում է ծխող,խմող,խաղամոլ կամ մեկի հանդեպ վատ է վարվել, նա հասկանում է և հետ է գալիս սխալները ուղղելու:

Этот фразеологизм означает, что  когда человек является  например курильщиком, пьющим, игроком или обижает других, и потом он понимает что был не прав и возвращается.

My last trip

My most memorable journey is with our family when we went to Russia in our car. We were in a very good mood, it was 4.00 pm but we left at 5.00 pm. Everything was going well. We reached the Armenian border, crossed and the direct line was the Georgian border, we also crossed the border and went to the Russian border. Georgia was a very beautiful country, but it was very dirty with its beauty. I remember we were going for the first time, we were told we should go to the river, but the road took us elsewhere, we went a lot, we went about 200 kilometers, when we entered there was no car, we were surprised at first, but continued on. A man met, we stopped and asked.

-Sorry how are we going to Russia?

He answered.

— Have you gone crazy, so you go to Ossetia?

We turned around and went back, can you imagine we were 200 kilometers off the road, I don’t know what to do, even gas and gasoline ran out, money was just dram and rubles,  there was no exchenge nearly. We were already desperate, wanting to go home, petrol fillers didn’t pay a ruble.

— Hello, can you give us a lari for that ruble ?

That man agreed and we changed the money.

We reached the border, but there was traffic jam, we waited until our turn came. We stayed a little longer, let’s say it was already 7 o’clock. We went and finally went, thinking everything was already fine, but the roads were frozen, trucks were pouring mud instead of rain, and our car wipers were not working. The most frightening moment was when the truck hit us and we fell into the canyon. We were barely saved, we were already getting to the place we wanted, I forgot to say we had visited my uncle’s family, I haven’t seen them since I was born. We arrived, everything was fine, and there we celebrated the New Year and the end.